สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 67 พรรษา (2 เมษายน 2565) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรตมอบเกียรติบัตร แก่คณะอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรถประหยัดพลังงานนักศึกษา และนักศึกษาตัวแทนสถาบันฯ ทีม GOLDGEAR ผู้สร้างชื่อเสียงให้สถาบันฯ ในการคว้ารางวัล “ชนะเลิศประเภทสวยงาม”
จากการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 24 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้เกิดการพัฒนาและผลิตผลงานดีๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้สถาบันฯ ต่อไป
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *