การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 5/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ๑ ชั้น ๓ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ มีนาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น ๗ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom)