เรื่อง การเสนอชื่อ หรือการสมัคร ของผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แบบฟอร์มการสมัคร

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ