กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
 1 file(s)  51 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
 1 file(s)  31 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
 1 file(s)  196 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
 1 file(s)  96 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
   1 file(s)  51 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
  สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
   1 file(s)  31 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
  หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
   1 file(s)  196 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
  สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
   1 file(s)  17 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
  การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
   1 file(s)  96 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download

   ระเบียบ

   Title
   การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
    1 file(s)  51 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
   สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
    1 file(s)  31 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
   หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
    1 file(s)  196 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
   สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
    1 file(s)  17 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
    1 file(s)  96 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
     1 file(s)  51 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
    สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
     1 file(s)  31 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
    หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
     1 file(s)  196 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
    สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
     1 file(s)  17 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
    การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
     1 file(s)  96 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download

     ประกาศ

     Title
     การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
      1 file(s)  51 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 26/11/2021 Download
     สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่สอง) พ.ศ.2564
      1 file(s)  31 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
     หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
      1 file(s)  196 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 05/10/2021 Download
     สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากผลกระทบต่อการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
      1 file(s)  17 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 25/06/2021 Download
     การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
      1 file(s)  96 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2564 11/03/2021 Download