กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 file(s)  105 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
 1 file(s)  87 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
 1 file(s)  40 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   1 file(s)  105 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
  การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
   1 file(s)  87 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
  ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
   1 file(s)  40 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download

   ระเบียบ

   Title
   การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    1 file(s)  105 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
   การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
    1 file(s)  87 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
   ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
    1 file(s)  40 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
     1 file(s)  105 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
    การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
     1 file(s)  87 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
    ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
     1 file(s)  40 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download

     ประกาศ

     Title
     การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      1 file(s)  105 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2563 11/03/2021 Download
     การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2563
      1 file(s)  87 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2563 25/06/2020 Download
     ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
      1 file(s)  40 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2563 26/02/2020 Download