กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 1 file(s)  67 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 1 file(s)  76 downloads
ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
   1 file(s)  67 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   1 file(s)  76 downloads
  ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    1 file(s)  67 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
    1 file(s)  76 downloads
   ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
     1 file(s)  67 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
    การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
     1 file(s)  76 downloads
    ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     การจ่ายเงินตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
      1 file(s)  67 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2562 08/11/2019 Download
     การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
      1 file(s)  76 downloads
     ระเบียบ, ระเบียบ 2562 15/08/2019 Download