นายกสภาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

   
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นและทาสีช่องจอดรถจักรยานยนต์ภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามยิ่งขึ้น

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *