กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1 file(s)  53 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  55 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  62 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 1 file(s)  61 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   1 file(s)  53 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
  คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  55 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
  คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  62 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
  คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   1 file(s)  61 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1 file(s)  53 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
   คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  55 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
   คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  62 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
   คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    1 file(s)  61 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1 file(s)  53 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
    คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  55 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
    คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  62 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
    คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     1 file(s)  61 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     คำสั่งที่ 022/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      1 file(s)  53 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 25/09/2019 Download
     คำสั่งที่ 020/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  55 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
     คำสั่งที่ 019/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  62 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download
     คำสั่งที่ 017/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
      1 file(s)  61 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2562 30/08/2019 Download