กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
 1 file(s)  362 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
 1 file(s)  117 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2)
 1 file(s)  69 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
 1 file(s)  59 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 1 file(s)  57 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
 1 file(s)  105 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18 มิ.ย.50)
 1 file(s)  45 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
 1 file(s)  795 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 1 file(s)  95 downloads
พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
   1 file(s)  362 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
   1 file(s)  117 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2)
   1 file(s)  69 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
   1 file(s)  59 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
   1 file(s)  57 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
   1 file(s)  105 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18 มิ.ย.50)
   1 file(s)  45 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
   1 file(s)  795 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
   1 file(s)  95 downloads
  พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download

   ระเบียบ

   Title
   พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
    1 file(s)  362 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
    1 file(s)  117 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2)
    1 file(s)  69 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
    1 file(s)  59 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
    1 file(s)  57 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
    1 file(s)  105 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18 มิ.ย.50)
    1 file(s)  45 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
    1 file(s)  795 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
    1 file(s)  95 downloads
   พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
     1 file(s)  362 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
     1 file(s)  117 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2)
     1 file(s)  69 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
     1 file(s)  59 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
     1 file(s)  57 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
     1 file(s)  105 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18 มิ.ย.50)
     1 file(s)  45 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
     1 file(s)  795 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
    พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
     1 file(s)  95 downloads
    พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download

     ประกาศ

     Title
     พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560
      1 file(s)  362 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
      1 file(s)  117 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2558 (ฉบับที่2)
      1 file(s)  69 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
      1 file(s)  59 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
      1 file(s)  57 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
      1 file(s)  105 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (18 มิ.ย.50)
      1 file(s)  45 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
      1 file(s)  795 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download
     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
      1 file(s)  95 downloads
     พระราชบัญญัติ 24/06/2019 Download