สทป.ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ HAECO Xiamen

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านผลิตบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน MOU Signing Ceremony HAECO Xiamen & PIT กับ Taikoo(Xiamen) Aircraft Engineering Co. Ltd. (HAECO Xiamen) ซึ่งมี Mr.Henry Chen, Read More …