ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน บุคลากรและนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน