ปฎิทินการประชุมสภา

One thought on “ปฎิทินการประชุมสภา”

 1. หมายเหตุ**
  การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 
  การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
  การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
  การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
  การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

Comments are closed.