พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566