ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประจำปีการศึกษา 2561-2563
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน