กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา

พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ
ระเบียบ
คำสั่งสภา
ประกาศ
พระราชบัญญัติ

Title
คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
 1 file(s)  2 downloads
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 1 file(s)  0 download
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
 1 file(s)  0 download
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 1 file(s)  0 download
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
 1 file(s)  0 download
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
 1 file(s)  0 download
คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

  ข้อบังคับ

  Title
  คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
   1 file(s)  2 downloads
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
  คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
   1 file(s)  0 download
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
  คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
   1 file(s)  0 download
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   1 file(s)  0 download
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
   1 file(s)  0 download
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
  คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
   1 file(s)  0 download
  คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

   ระเบียบ

   Title
   คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
    1 file(s)  2 downloads
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
   คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
    1 file(s)  0 download
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
   คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
    1 file(s)  0 download
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    1 file(s)  0 download
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
    1 file(s)  0 download
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
   คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
    1 file(s)  0 download
   คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

    คำสั่งสภา

    Title
    คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
     1 file(s)  2 downloads
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
    คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
    คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
     1 file(s)  0 download
    คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download

     ประกาศ

     Title
     คำสั่งที่ 006-2566 เรื่อง เเต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
      1 file(s)  2 downloads
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 25/05/2023 Download
     คำสั่งที่ 005-2566 เรื่อง เเก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
      1 file(s)  0 download
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 02/05/2023 Download
     คำสั่งที่ 004-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
      1 file(s)  0 download
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 003-2566 แต่งตั้งบุคคลเพื่อเปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      1 file(s)  0 download
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 002-2566 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
      1 file(s)  0 download
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 28/02/2023 Download
     คำสั่งที่ 001-2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
      1 file(s)  0 download
     คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งแต่งตั้ง 2566 27/02/2023 Download