เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน บุคลากรและนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน